Site Links
Home
Help
In Page Help


Afrikaans

Ethnologue 16th edition Language Code: afr

The URL for this page is: http://www.jesusislord.org/languages/afrikaans.htm
You can copy/paste this URL into email and send this page to a friend!

Het jy al Gehoor van die Vier Geestelike Wette?
Het jy al Gehoor van die Vier Geestelike Wette?

Het jy al Gehoor van die Vier Geestelike Wette? (langauges) Het jy al Gehoor van die Vier Geestelike Wette? (languages)

Listen to the Story of Jesus in Afrikaans

Die Jesus Film (Afrikaans)

Die Magdalena (Afrikaans)

The Story of Jesus for Children (Afrikaans)

$ Afrikaans Jesus Film $ Afrikaans Jesus Film

$ The Jesus Film in language packs $ The Jesus Film in language packs

Afrikaans 1953 weergawe Bybel (HTML) Afrikaans 1953 weergawe Bybel (HTML)

Afrikaans Bybel (HTML) Afrikaans Bybel (HTML)

Afrikaans Bybel (HTML) Afrikaans Bybel (HTML)
Click on Afrikaans on the left for 4 versions

Afrikaans Audio Bybel Afrikaans Audio Bybel

Afrikaans parallel Bible (HTML) Afrikaans parallel Bible (HTML)

Afrikaans Bybel (HTML) Afrikaans Bybel (HTML)

Lees die Bybel Lees die Bybel

Bybel (Languages; Mobile-friendly) Bybel (Languages; Mobile-friendly)


Easy Access Bible in AfriKaans Easy Access Bible in Afrikaans


Unicode Bibles Unicode Bibles


Unicode Bibles by geographical area Unicode Bibles by geographical area


Bibles by geographical area Bibles by geographical area


World Bible Finder World Bible Finder


Download Pocket Bibles Download Pocket Bibles

About De Bybel in Afrikaans About De Bybel in Afrikaans

$ De Bybel $ De Bybel

A resource from Campus Crusade for Christ follows

Afrikaans - English Die Vier Geestelike Wette
Afrikaans - English Die Vier Geestelike Wette (PDF .22M)

Bilingual printable Four Spiritual Laws (36 languages)
Bilingual printable Four Spiritual Laws (36 languages)

Wie is Jesus?
Wie is Jesus?


JESUS WIE? (languages) JESUS WIE? (languages)

Afrikaans -  Het jy al die wonderlike ontdekking van die 
Geesvervulde Lewe gemaak? (updated)
Het jy al die wonderlike ontdekking van die Geesvervulde Lewe gemaak? (updated)

 Het jy al die wonderlike ontdekking van die Geesvervulde Lewe gemaak? (languages)
Het jy al die wonderlike ontdekking van die Geesvervulde Lewe gemaak? (languages)

DIT WAS JOU LEWE!
DIT WAS JOU LEWE!" (Afrikaans)

Chick Publications "Dit was jou lewe!" (languages)

Ethnologue: Afrikaans (afr) Afrikaans (language code: afr)

Ethnic Harvest: Afrikaans resources Afrikaans resources

Recordings in Afrikaans Recordings in Afrikaans

Joshua Project: Afrikaans speakers

Jesus is Lord

Jesus is die Here

1 Korinthërs 12 (Afrikaans)

"12:3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees."

(Joseph Prince)

 

 

In Touch (Charles Stanley) In Touch (Charles Stanley)

Joyce Meyer Joyce Meyer

Open Doors Open Doors

Reinhard Bonnke - Christ for all Nations Reinhard Bonnke - Christ for all Nations

David Wilkerson - Times Square Church Pulpit Series (Afrikaans) David Wilkerson - Times Square Church Pulpit Series (Afrikaans)

Trans World Radio Broadcasts in Afrikaans Trans World Radio Broadcasts in Afrikaans

Wycliffe Bible Translators Wycliffe Bible Translators

Trinity Broadcasting Network Trinity Broadcasting Network

Free Translation

Weather in South Africa in Afrikaans

Weather in Africa

Global Weather

Oue van dae (Daniël 7:13-14)

7:13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. 7:14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop
in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons
ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Romeine 6:4

Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Romeine 6:4

World Missionary Press Resources in Afrikaans

Hup Van Bo Hup Van Bo (PDF .2M) (Afrikaans)

WIE IS EK DAT 'N KONIG IN MY PLEK SOU STERF? WIE IS EK DAT 'N KONIG IN MY PLEK SOU STERF? (PDF 1M) (Afrikaans)

WMPress.org Online Language List (PC-friendly) World Missionary Press online booklets (PC-friendly)

WMPress.org Online Language List (Mobile-friendly) World Missionary Press online booklets (Mobile-friendly)


Last updated: 12/11/2013


Background Music: Ancient of Days
(click here for sound)

Ancient of Days in English (Daniël 7:13-14)

Blessing and honor, glory and power

Be unto the Ancient of Days

From every nation, all of creation,

Bow before the Ancient of Days.

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

Every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

2x (above)

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

2x (above)

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

Every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Musical instruments pick up the beat...

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

5x (above)

ancientofdays2(1).mid