Site Links
Home
Help
In Page Help


Albanian

Ethnologue 16th edition Language Code: als (Albania); aat (Greece); aae (Italy); aln (Serbia)

The URL for this page is: http://www.jesusislord.org/languages/albanian.htm
You can copy/paste this URL into email and send this page to a friend!

A resource from Campus Crusade for Christ follows


Albanian 4 Spiritual Laws

Have You Heard of the Four Spiritual Laws? (languages) Have You Heard of the Four Spiritual Laws? (languages)

A resource from Campus Crusade for Christ follows

The Jesus Film in Albanian

Magdalena in Albanian

The Story Jesus for Children in Albanian

The Jesus Film in Albanian, Kosovar

$ Albanian Jesus Film $ Albanian Jesus Film

$ The Jesus Film in language packs $ The Jesus Film in language packs

Bible in Albanian (PC-friendly)
Bible in Albanian (PC-friendly)

Bible in Albanian (Mobile-friendly)
Bible in Albanian (Mobile-friendly)

Bible in Albanian (Mobile-friendly) (html code)
Bible in Albanian (Mobile-friendly)(html code)

Download the Bible in Albanian (2.4Meg)
Download the New Testament in Albanian (2.4M)

Audio Albanian N.T.
Audio N.T. in Albanian

Audio Albanian N.T.
Audio N.T. in Albanian

About the Albanian Bible - Gheg
About the Albanian Bible - Gheg

About the Albanian Bible - Tosk
About the Albanian Bible - Tosk

$ New Testament or Bible in Albanian
$ New Testament or Bible in Albanian

$ Downloadable Bible in Albanian (6.27M)
$ Downloadable Bible in Albanian (6.27M)

Albanian - Engish Four Spiritual Laws
Albanian - English Four Spiritual Laws

Bilingual printable Four Spiritual Laws for 36 languages
(You will need Adobe Acrobat 4.0) Bilingual printable Four Spiritual Laws for 36 languages
(You will need Adobe Acrobat 4.0)

A resource from Campus Crusade for Christ follows

Who is Jesus? 
in English (not in Albanian yet)
Who is Jesus? in English (not in Albanian yet)

Who is Jesus? (languages) Who is Jesus? (languages)

A resource from Campus Crusade for Christ follows

Have you made the wonderful discovery
of the Spirit-filled life? in English (not in Albanian yet)
Have you made the wonderful discovery of the Spirit-filled life? In English (not in Albanian yet)

Have you made the wonderful discover
of the Spirit-filled life?
Have you made the wonderful discovery of the Spirit-filled life? (languages)

Chick Publications "Pasqyra e jetes sate!" in Albanian

Chick Publications "Pasqyra e jetes sate!" (languages)

Catalog of the 6912 known languages
The Ethnologue for Albanian (sqi)

Ethnic Harvest: Resources in Albanian Resources in Albanian

Global Recording Network: Recordings in Albanian Recordings in Albanian page 1
Recordings in Albanian page 2

Joshua Project Albanian speakers


Jesus is Lord

Jezusi është Zot

1 Corinthians 12:3 in the Albanian Bible (ALB) (Mobile-friendly)

3 "Prandaj ju bëj të ditur se askush që flet në Frymën e Shenjtë nuk thotë: ``Mallkuar qoftë Jezusi!``; edhe asnjë nuk mund të thotë: ``Jezusi është Zot``, veç se në Frymën e Shenjtë."

Charles Stanley (103 languages)

Charles Stanley (103 languages)


Joyce Meyer

Joyce Meyer


Open Doors

Open Doors


Reinhard Bonnke - Christ for all Nations (6 languages)

Reinhard Bonnke - Christ for all Nations (6 languages)


David Wilkerson - Times Square Church Pulpit Series (43 languages)

David Wilkerson - Times Square Church Pulpit Series (43 languages)


Trans World Radio Broadcasts (225 languages)

Trans World Radio Broadcasts (225 languages)


Wycliffe Bible Translators

Wycliffe Bible Translators


Trinity Broadcasting Network

Trinity Broadcasting Network


Free Translation

Weather in Albania in Albanian

Weather in Europe

Global Weather

Daniel 7:14 in the Albanian Bible (ALB) (Mobile-friendly)

13 "Unë shikoja disa vegime nate, dhe ja mbi retë e qiellit po vinte dikush që i ngjante një Biri njeriu; ai arriti deri te i Lashti i ditëve dhe iu afrua atij. 14 Atij iu dha sundimi, lavdia dhe mbretëria, me qëllim që gjithë popujt, kombet dhe gjuhët t`i shërbenin; sundimi i tij është një sundim i përjetshëm që nuk do të kalojë, dhe mbretëria e tij është një mbretëri që nuk do shkatërrohet kurrë."

World Missionary Press Resources in Albanian

Ndihme Nga Lart Rruga Për Tek Zoti

WMPress.org tracts (PC-friendly)

WMPress.org tracts (PC-friendly)


WMPress.org tracts (Mobile-friendly)

WMPress.org tracts (Mobile-friendly)


Last updated: 12/12/2013


Background Music: Ancient of Days
(click here for sound)

Danieli 7:13-14 (Albanian Bible)

Blessing and honor, glory and power

Be unto the Ancient of Days

From every nation, all of creation,

Bow before the Ancient of Days.

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

2x (above)

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

2x (above)

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

Every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Musical instruments pick up the beat...

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

5x (above)

ancientofdays2(1).mid