Site Links
Home
Help
In Page Help


Malagasy

Ethnologue 16th edition Language Code: mlg
Malagasy, a macrolanguage of Madagascar

Ethnologue 16th edition Language Code: xmv
Malagasy, Antankarana, a language of Madagascar

Ethnologue 16th edition Language Code: bhr
Malagasy, Bara, a language of Madagascar

Ethnologue 16th edition Language Code: msh
Malagasy, Masikoro, a language of Madagascar

Ethnologue 16th edition Language Code: bmm
Malagasy, Northern Betsimisaraka, a language of Madagascar

Ethnologue 16th edition Language Code: plt
Malagasy, Plateau, a language of Madagascar

Ethnologue 16th edition Language Code: skg
Malagasy, Sakalava, a language of Madagascar

Ethnologue 16th edition Language Code: bzc
Malagasy, Southern Betsimisaraka, a language of Madagascar

Ethnologue 16th edition Language Code: tdx
Malagasy, Tandroy-Mahafaly, a language of Madagascar

Ethnologue 16th edition Language Code: txy
Malagasy, Tanosy, a language of Madagascar

Ethnologue 16th edition Language Code: tkg
Malagasy, Tesaka, a language of Madagascar

Ethnologue 16th edition Language Code: xmw
Malagasy, Tsimihety, a language of Madagascar

The URL for this page is: http://www.jesusislord.org/languages/malagasy.htm
You can copy/paste this URL into email and send this page to a friend!

Efa renao ve ireo zava-dehibe Efatra momba NY FIAINANA ARA-PANAHY?)
Efa renao ve ireo zava-dehibe Efatra momba NY FIAINANA ARA-PANAHY?
The Four Spiritual Laws in Malagasy

The Four Spiritual Laws (languages)
The Four Spiritual Laws (languages)

Watch the Jesus Film in Malagasy

Magdalena in Malagasy

The Story of Jesus for Children in Malagasy

Magdalena in Malagasy, Northern Betsimisaraka

Watch the Jesus Film in Malagasy, Tanosy

$ the Jesus Film in Malagasy $ the Jesus Film in Malagasy

$ The Jesus Film in language packs $ The Jesus Film in language packsThe Bible in Malagasy (WORD doc or HTML) The Bible in Malagasy (WORD doc or HTML)
click on "la BIBLE en entier en langue malgache " and the listing of O.T. and N.t. books will appear
.doc is the left format, html the right format

Help

Download the audio N.T. in Malgasy Download the audio N.T. in Malgasy

About the Bible in Malagasy About the Bible in Malagasy

About the Bible in Malagasy: Tsimihety About the Bible in Malagasy: Tsimihety

$ Bible in Malagasy $ Bible in MalagasyMalagasy - English Bilingual Four Spiritual Laws (PDF .3M) (You will need Adobe Acrobat 4.0)
Malagasy - English Bilingual Four Spiritual Laws (PDF .3M) (You will need Adobe Acrobat 4.0)

Bilingual Four Spiritual Laws for 36 languages (You will need Adobe Acrobat 4.0) Bilingual Four Spiritual Laws for 36 languages (You will need Adobe Acrobat 4.0)

Who is Jesus? in English (not in Malagasy yet, check back)
Who is Jesus? in English (not in Malagasy yet, check back)

Who is Jesus? (languages) Who is Jesus? (languages)

Efa hitano ve ny mahazara-dehibe ny fiainana feno ny fanahy masina?
Efa hitano ve ny mahazara-dehibe ny fiainana feno ny fanahy masina?" (Malagasy)?
Have you made the wonderful discovery of the Spirit filled life? (Malagasy)

Efa hitano ve ny mahazara-dehibe ny fiainana feno ny fanahy masina? (languages) Efa hitano ve ny mahazara-dehibe ny fiainana feno ny fanahy masina?" (languages)

Chick Publications "NY TSIAHIN' NY FIAINANAO!" (Malagasy)

Chick Publications "NY TSIAHIN' NY FIAINANAO!" (languages)

The Lord's Prayer in Malagasy

Malagasy Bible Society

About Madagascar (Serving in Mission)...

The books of the Bible by name in Malagasy

Bible Center: Malagasy Bible StoriesThe Ethnologue: Malagasy (mlg) Malagasy (mlg)

The Ethnologue: Malagasy, Plateau (plt) Malagasy, Plateau (plt)

Ethnic Harvest: resources in Malagasy Resources in Malagasy

Global Recording Network: recordings in Malagasy (plt) Recordings in Malagasy (plt)

Global Recording Network: recordings in Malagasy (plt) Recordings in Malagasy (plt)

Global Recording Network: recordings in Tsimihety Malagasy (xmw) Recordings in Tsimihety Malagasy (xmw)

Global Recording Network: recordings in Southern Betsimisaraka Malagasy (bjq) Recordings in Southern Betsimisaraka Malagasy (bjq)

Joshua Project Malagasy, Plateau speakers (plt)

Joshua Project Malagasy, Tsimihety speakers (xmw)

Joshua Project About the Malagasy people in ComorosJesosy no Tompo

I Korintiana 12:3 (Malagasy Bible) (HTML)

"3 Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenenin'ny Fanahin'Andriamanitra ka manao hoe: Voaozona* Jesosy; ary tsy misy mahay manaiky hoe: Jesosy no Tompo, raha tsy amin'ny Fanahy Masina. [* Gr. anatema]"

 

(Charles Stanley)

 

(Joyce Meyer - Television)

 

(Open Doors)

 

(Reinhard Bonnke - Christ for all Nations)

 

not in Malagasy yet, check back

(David Wilkerson -Times Square Church Pulpit Series)

 

Broadcasts in Malgasy

(Trans World Radio)

 

(Wycliffe Bible Translators)

 

(Trinity Broadcasting Network)

 

Free Translation

Weather in Madagascar in English (not in Malagasy yet)

Weather in Africa

Global Weather

Daniela 7:13-14 (Malagasy Bible) (HTML)

"13 Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary, indro, nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra, ary nankeo amin'ny Fahagola Izy, dia nampanakekeny teo anatrehany. 14 Ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana Izy, mba hanompoan'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra Azy; ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava."


World Missionary Press Resources in Malagasy

Satana manohitra an'i KRISTI (.32M)
Satana manohitra an'i KRISTI (.32M)

Nitsangana Izy! (Malagasy) (PDF 1.4M) Nitsangana Izy! (Malagasy) (PDF 1.4M)

WMPress.org Online Language List (PC-friendly)
WMPress.org Online Language List (PC-friendly)

WMPress.org Online Language List (Mobile-friendly)
WMPress.org Online Language List (Mobile-friendly)


Last updated: 12/11/2013


Background Music: Ancient of Days
(click here for sound)

Daniela 7:13-14 (Malagasy Bible) (HTML)

Blessing and honor, glory and power

Be unto the Ancient of Days

From every nation, all of creation,

Bow before the Ancient of Days.

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

2x (above)

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

2x (above)

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

Every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Musical instruments pick up the beat...

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

5x (above)

ancientofdays2(1).mid