Site Links
Home
Help
In Page Help


Swedish

Ethnologue 16th edition Language Code: swe
Swedish, a language of Sweden

The URL for this page is: http://www.jesusislord.org/languages/swedish.htm
You can copy/paste this URL into email and send this page to a friend!

Har du hört talas om DE FYRA ANDLIGA SANNINGARNA?
Har du hört talas om DE FYRA ANDLIGA SANNINGARNA?
The Four Spiritual Laws in Swedish

Four Spiritual Laws (Language List)
Four Spiritual Laws (Language List)

Watch the Jesus Film in Swedish

The Story of Jesus for Children in Swedish

$ Swedish Jesus Film

The Bible in Swedish (Svenska 1917, Public Domain)

The Bible in Swedish Levande Bibeln

Search the Bible in Swedish

Download Bible in Swedish (Palm, Pocket PC, etc.)

Bible in Swedish in parallel

About the Bible in Swedish

$ New Testament in Swedish

Resources in Swedish

Swedish

Global Recording Network: recordings in Swedish (Eastern) Recordings in Swedish (Eastern)

Global Recording Network: recordings in Swedish (Northern) Recordings in Swedish (Northern)

Global Recording Network: recordings in Swedish Recordings in Swedish

Joshua Project Swedish speakers


Skulle du vilja lara kanna gud personligen
Swedish - English Four Spiritual Laws (PDF .3M)


Bilingual Four Spiritual Laws (languages)

Who is Jesus? in Swedish - not online yet, check back

Har du upptackt det andefyllda livet?
Har du upptackt det andefyllda livet?
Have you made the wonderful discovery of the Spirit filled life? (Swedish)

?Ha Hecho Usted el Marvavilloso Descubrimiento del la Vida del Espiritu Santo? (languages) Have you made the wonderful discovery of the Spirit filled life? (languages)

Everystudent.com (English)

Everystudent.com (languages)

The Father's Love Letter (Swediah) (PDF)

The Father's Love Letter (languages)

Chick Publications "This was your life" in Swedish

Jesus is Lord

Jesus är Herre

1 Korinthierbrevet 12:3 (Svenska 1917)

3 "Därför vill jag nu förklara för eder, att likasom ingen som talar i Guds Ande säger: »Förbannad vare Jesus», så kan ej heller någon säga: »Jesus är Herre» annat än i den helige Ande."

(Joseph Prince)

 

(Charles Stanley)

 

(Joyce Meyer - Television)

 

(Open Doors)

 

(Reinhard Bonnke - Christ for all Nations)

 

(David Wilkerson -Times Square Church Pulpit Series)

 

Broadcasts in Swedish TWR Site in Swedish

(Trans World Radio)

 

(Wycliffe Bible Translators)

 

(Trinity Broadcasting Network)

 

Free Translation

Weather in Sweden in Swedish

Weather in Finland

Weather in Norway

Weather in Europe

Weather in the U.S.

Weather in Canada

Global Weather

Languages on the Internet

Daniel 7:13-14 Svenska (SV 1917)

13 "Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade en människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle och fördes fram inför honom. 14 Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifran honom, och hans rike skall icke förstöras."


World Missionary Press Resources in Swedish (not online yet, check back)

WMPress.org online language list

WMPress.org current list (PC-friendly)

WMPress.org Online Language List (Mobile-friendly)

WMPress.org list (Mobile-friendly)


Last updated: 12/11/2013


Background Music: Ancient of Days
(click here for sound)

(Daniel 7:13-14)

Blessing and honor, glory and power

Be unto the Ancient of Days

From every nation, all of creation,

Bow before the Ancient of Days.

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

2x (above)

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

2x (above)

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

Every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Musical instruments pick up the beat...

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

5x (above)

ancientofdays2(1).mid