Site Links
Home
Help
In Page Help


Tagalog

Ethnologue 16th edition Language Code:
tgl
Tagalog, a language of Philippipnes

The URL for this page is: http://www.jesusislord.org/languages/tagalog.htm
You can copy/paste this URL into email and send this page to a friend!

NARINIG MO NA BA ANG Apat na Tuntuning Espiritual?
NARINIG MO NA BA ANG Apat na Tuntuning Espiritual?
The Four Spiritual Laws in Tagalog

NARINIG MO NA BA ANG Apat na Tuntuning Espiritual? (languages)
NARINIG MO NA BA ANG Apat na Tuntuning Espiritual? (languages)

Watch the Jesus Film in Tagalog

The Story of Jesus for Children in Tagalog

My Last Day in Tagalog

$ the Jesus Film in Tagalog $ the Jesus Film in Tagalog

$ The Jesus Film in language packs $ The Jesus Film in language packsSearch the Bible in Tagalog Search the Bible in Tagalog
Step 1: choose Tagalog;
Step 2: choose O.T. or N.T. or a book;
Step 3: type a chapter number;
Step 4: click "Search:"

N.T. in Tagalog (Ang Salita ng Diyos) N.T. in Tagalog (Ang Salita ng Diyos)

Audio N.T. in Tagalog (MP3) Audio N.T. in Tagalog (MP3)

Download Audio N.T. in Tagalog Download Audio N.T. in Tagalog

John/James in Tagalog (HTML) John/James in Tagalog (HTML)

About the Bible in Tagalog About the Bible in Tagalog

$ New Testament or Bible in Tagalog $ New Testament or Bible in TagalogNARINIG MO NA BA ANG Apat na Tuntuning Espiritual? - English Four Spiritual Laws (PDF .2M)
NARINIG MO NA BA ANG Apat na Tuntuning Espiritual? - English Four Spiritual Laws (PDF .2M)

Bilingual printable Four Spiritual Laws for 36 languages (You will need Adobe Acrobat 4.0)
Bilingual printable Four Spiritual Laws for 36 languages (You will need Adobe Acrobat 4.0)

Sino si Jesus? (Tagalog) Sino si Jesus? (Tagalog)

Sino Si Jesus para sa iyo? (Tagalog)
Sino Si Jesus para sa iyo? (Tagalog)
Who is Jesus? (Tagalog)

Sino Si Jesus para sa iyo? (languages)
Sino Si Jesus para sa iyo? (languages)

NATUKLASAN MO NA BA ANG BUHAY NA PUSPOS NG BANAL NA ESPIRITU?
"NATUKLASAN MO NA BA ANG BUHAY NA PUSPOS NG BANAL NA ESPIRITU?"
Have you made the wonderful discovery of the Spirit filled life?

"NATUKLASAN MO NA BA ANG BUHAY NA PUSPOS NG BANAL NA ESPIRITU?" (languages)

Everystudent.com (English)

Everystudent.com (languages)

The Father's Love Letter (Tagalog) (PDF)

The Father's Love Letter (languages)

Chick Publications "ITO ANG NAGING BUHAY MO!" (Tagalog)

Chick Publications "ITO ANG NAGING BUHAY MO" (languages)The Ethnologue: Tagalog (tgl) Tagalog (tgl)

Ethnic Harvest: resources in Tagalog Resources in Tagalog

Global Recording Network: recordings in Tagalog Recordings in Tagalog

Global Recording Network: recordings in Tagalog Recordings in Tagalog

Joshua Project Tagalog speakersJesus ay Panginoon

1 Mga Taga-Corinto 12:3

3 "Kaya nga, nais kong malaman ninyo ito. Walang sinumang tao na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabi: Sumpain si Jesus. Wala ring makakapagsabing si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Banal na Espiritu."

(Joseph Prince)

 

(Charles Stanley)

 

(Joyce Meyer - Television)

 

(Open Doors)

 

(Reinhard Bonnke - Christ for all Nations)

 


Tagalog

(David Wilkerson -Times Square Church Pulpit Series)

 

Broadcast in Tagalog

(Trans World Radio)

 

(Wycliffe Bible Translators)

 

(Trinity Broadcasting Network)Free Translation

Weather - Pilipinas

Weather - Guam

Weather - U.S.

Weather - U.A.E. (Mga Nagkakaisang Emiratong Arabo)

Weather - Canada

Weather - Global


Daniel 7:13-14
(Step 1: select Tagalog; Step 2: select book of Daniel; Step 3: type in 7 under chapter; Step 4: click on "Search")

"13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi, at, narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao, at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw, at inilapit nila siya sa harap niya. 14. At binigyan siya ng kapangyarihan, at kaluwalhatian, at isang kaharian, upang lahat ng mga bayan, bansa, at mga wika ay mangaglingkod sa kaniya: ang kaniyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, na hindi lilipas, at ang kaniyang kaharian ay hindi magigiba."


World Missionary Press Resources in Tagalog

Tulong mula sa Langit (Tagalog) Tulong mula sa Langit (Tagalog) Paanong Makikilala Ang Dios (Tagalog) Paanong Makikilala Ang Dios (Tagalog)

ANG DAAN PATUNGO SA DIOS (PDF .7M) (Tagalog)
ANG DAAN PATUNGO SA DIOS (PDF .7M) (Tagalog)

WMPress.org online language list
WMPress.org Online Language List (PC-friendly)

WMPress.org Online Language List (Mobile-friendly)
WMPress.org Online Language List (Mobile-friendly)


Last updated: 12/11/2013


Background Music: Ancient of Days
(click here for sound)

Daniel 7:13-14 (Unbound Bible)

Blessing and honor, glory and power

Be unto the Ancient of Days

From every nation, all of creation,

Bow before the Ancient of Days.

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

2x (above)

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

2x (above)

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

Every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Musical instruments pick up the beat...

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

5x (above)

ancientofdays2(1).mid